Knychówek - kościół św. Stanislawa BM

Zabytki okolic Siedlec

Informacje

  • Adres: Knychówek 6, 08-108 Korczew
  • Telefon: 25 631 20 24

Pierwszy drewniany kościół św. Stanisława BM wzniesiono z fundacji Korduli i Przecława Korczewskich w 2. połowie XV w.; rozebrano go w 1631 r. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1631–1646 jako wotum pokutne Krzysztofa Wiesiołowskiego, marszałka wielkiego litewskiego. Jednonawowy, z wysmukłą wieżą nad kruchtą i cylindrycznymi klatkami schodowymi, tkwi jeszcze w tradycji gotyckiej. Ściany z głębokimi arkadowymi wnękami sprawiają wrażenie solidnie oskarpowanych, a wąskie i wydłużone okna są wyraźną parafrazą okien gotyckich. Wyróżnikiem są interesujące dekoracje stiukowe kolebkowego sklepienia, należące do tzw. typu kalisko-lubelskiego. W wyposażeniu wnętrza uwagę zwracają późnorenesansowe ołtarze boczne oraz barokowy główny z obrazem Św. Stanisław wskrzeszający Piotrowina pędzla Józefa Buchbindera.

Przy kościele stoi murowana trójboczna kapliczka z 1806 r., w niszach ustawiono rzeźby Chrystusa u słupa, Matki Bożej i św. Jana Nepomucena. Warto też zwrócić uwagę na dzwonnicę i dawny szpital z 1790 r., obecnie wikarówkę.

Powiązane trasy

126 km 10:00 h średni
Trasa Korczewska
Trasa Korczewska
Aplikacja Siedlce

Największe atrakcje regionu, trasy piesze i rowerowe, interaktywna mapa 3D i quizy Parku Aleksandria. Wszystko to i wiele więcej znajdziesz w naszej aplikacji.