Miejsca

Lapidarium

Siedlce ul. Cmentarna |

W 1799 r., tuż za ówczesnymi rogatkami miasta (obecnie zbieg ulic Cmentarnej i Sokołowskiej), utworzono cmentarz rzymsko-katolicki, z którego w późniejszym czasie wydzielono część prawosławną. Funkcjonował niemal do końca wieku XIX w., potem...


Mokobody - sanktuarium MB Budzieszyńskiej

Mokobody Pl. Chreptowicza 6 |

Kościół św. Jadwigi znany jest szerzej jako Sanktuarium Matki Bożej Budzieszyńskiej. Pierwszy mokobodzki kościół z 1513 r. został rozebrany, a na jego miejsce Aleksander Ossoliński, starosta drohicki i miecznik wielki litewski, ufundował...


Muzeum Diecezjalne

Siedlce ul. Bpa I. Świrskiego 56 |

Początki Muzeum Diecezjalnego sięgają 1918 r. W zbiorach placówki znajdują się szaty liturgiczne (w tym tzw. aparaty radziwiłłowskie), starodruki, galeria portretów i płócien o tematyce religijnej, cenne rzemiosło artystyczne z XVI-XX w.,...


Odwach

Siedlce ul. J. Piłsudskiego 5 |

Klasycystyczna budowla wzniesiona w 2. połowie XVIII w. na planie prostokąta i rozbudowana w 1. połowie następnego stulecia na kształt litery T. Do pierwotnego jednokondygnacyjnego gmachu dobudowano w 1873 r. dwukondygnacyjną Resursę...


Organy Joachima Wagnera

Siedlce ul. Cmentarna 17 |

Pochodzące z 1745 r. organy Joachima Wagnera to światowej klasy zabytek, o wyjątkowej konstrukcji wykorzystującej wiatrownicę z podwójną transmisją powietrza, która dwukrotnie powiększa możliwości wykonawcze tego niewielkiego instrumentu....


Pałac Ogińskich

Siedlce ul. Konarskiego 2 |

Pałac wybudował Kazimierz Czartoryski przed 1730 r. Magnacka rezydencja została gruntownie przebudowana w stylu klasycystycznym w latach 1779–1781 przez Aleksandrę Ogińską. Dobudowano wówczas m.in. górną kondygnację w części frontowej (wraz z...


Park miejski Aleksandria

Siedlce ul. S. Konarskiego |

Pierwsze założenie parkowe w stylu włoskim powstało w Siedlcach w 1. połowie XVIII w. Za czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej zmieniono wygląd parku na sentymentalny wg projektu Franciszka Salezego Sarnowskiego. W lipcu 1783 r., przed wizytą...


Patrykozy - pałac

Bielany Patrykozy 29 |

W 1832 r. w Patrykozach osiadł Teodor Szydłowski, generał powstania listopadowego. Z pomocą znamienitego architekta, Franciszka Jaszczołda w latach 1832–1843 wybudował tu pałac , jedną z najdoskonalszych realizacji architektury dojrzałego...


Poczta

Siedlce ul. J. Piłsudskiego 2 |

Klasyczna, dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta, zwieńczona reprezentacyjnym frontonem. Elewacja frontowa ma płytki ryzalit ujęty pilastrami jońskimi, z portykiem wgłębnym o czterech kolumnach jońskich. Gmach pochodzi z lat 1827–1828...


Ratusz miejski

Siedlce ul. J. Piłsudskiego 1 |

Ratusz handlowy, charakterystyczny dla miast prywatnych, wzniesiono w latach 1763–1773 z fundacji rodziny Czartoryskich herbu Pogoń, ówczesnych właścicieli Siedlec. Autorem projektu był prawdopodobnie Jan Zygmunt Deybel. Budowla łączy w...