Rajd Nadbużański

Wrzesień

Organizowany we wrześniu rajd przyczynia się do rozwijania indywidualnych zamiłowań oraz zainteresowań turystycznych wśród uczniów biorących udział w zorganizowanych zabawach, konkursach i wędrówkach. To również świetna okazja do wypoczynku na łonie przyrody i do podniesienia sprawności fizycznej dzięki udziałowi w zawodach sportowych.